Ligue HMC a.s.b.l.
B.P. 53
8301 Capellen
Luxemburg
Tel: 00352 30 92 32 262.
Fax: 00352 30 51 01

La Ligue HMC a.s.b.l.

Ligue luxembourgeoise pour le Secours aux Enfants, aux Adolescents et aux Adultes mentalement ou cérébralement handicapés


Empfohlen

Several job offers (m/f)

arcus asbl

1 agent administratif (m/f) / 1 ...

Administration communale d ...

Agents éducatifs, ASF, ASF en fo ...

APEMH Home Service asbl

Deux bachelors en sciences socia ...

Femmes en détresse a.s.b.l.

un Collaborateur (m/f)

Foyers Seniors a.s.b.l.

EDUCATEUREN (m/w) - REMPLAÇANTS/ ...

Garderie fir Kanner ASBL

1 éducateur diplômé (m/f)

Caritas Jeunes & Familles

1 Éducateur diplômé à raison de ...

Administration Communale d ...

Éducateur ou Éducateur spécialis ...

Crèche et Foyer de jour Le ...

Une éducatrice anglophone (m/f)

Ecole Maria Montessori

en agent éducatif (m/w) / eng éducatrice/ en éducateur diplômé(e)

Ligue HMC


Mir begleeden an ënnerstëtze Mënsche mat enger intellektueller Beanträchtegung an de Beräicher Formatioun, Aarbecht, Dagesbetreiung, Wunnen a Fräizäit.


Mir siche fir eis extern Ekipp op der Gemeng Lëtzebuerg


en agent éducatif (m/w) (Réf.: VDL 07/2019)

CDI 40-Stonne-Woch, Schaffzäit vu 7.00 bis 15.00 Auer, CCT-SAS


Mir siche fir eis Wunngemeinschaft “Baastenduerfer Haus”

eng éducatrice/ en éducateur diplômé(e) (Réf.: BH 07/2019)

CDD 40-Stonne-Woch, fir e congé parental vun engem Joer ze ersetzen

So bewerben Sie sich:

Weider Informatioune fand dir op: www.ligue-hmc.lu

Branchen: Vereine & Ehrenamtlich
Jobkategorien:
  • Erzieher
Vertragsart: Unbefristet
Dauer: Vollzeit