Solidarité Jeunes a.s.b.l.
123, rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg
Luxemburg
Tel: +352 490 420 – 1

mat sengen 130 Mataarbechter, sengen Foyeren an sengen Servicer am Déngscht vu jonke Leit an hiren Familljen.


Empfohlen

mehrere Gesundheits- und Kranken ...

Centre Hospitalier Neuro-P ...

Several job offers (m/f)

arcus asbl

Agents éducatifs, ASF, ASF en fo ...

APEMH Home Service asbl

Deux bachelors en sciences socia ...

Femmes en détresse a.s.b.l.

un Collaborateur (m/f)

Foyers Seniors a.s.b.l.

Des Educatrices (m/f)

Crèche "L`Enfant Roi s.àr.l."

Assistant Social et Educateur Di ...

Inter-Actions

Un psychologue (m/f) /un éducate ...

Fondation Maison de la Por ...

ee Familljenaarbechter (m/w)

APEMH Hébergement et Servi ...

Erzéier - Heilpädagog - Infirmie ...

APEMH Hébergement et Servi ...

1 PSYCHOLOGUE (m/w) / 1 EDUCATEUR DIPLÔMÉ (m/w) / 1 EDUCATEUR GRADUÉ/ASSISTANT SOCIAL (m/w)

SOLIDARITÉ JEUNES a.s.b.l.

mat senge Foyeren a senge Servicer am Déngscht vu jonke Leit an hire Familljen.


Engagéiert:


1 PSYCHOLOGUE mat therapeutescher Ausbildung (m/w)

Fir säi Service Psychologique vum Haus 13 zu WOLZ

CDI - 35 Stonnen/Woch - Kollektivvertrag SAS

Astellungsdatum: 16.09.2019

Aufgaben: Psychologesch Betreiung vu Kanner/Jonker a schwierege Situatiounen


• 1 EDUCATEUR DIPLÔMÉ (m/w)

• 1 EDUCATEUR GRADUÉ/ASSISTANT SOCIAL (m/w)


Fir säi Service Familial Haus 13 zu WOLZ

C.D.I. - 40 Stonnen/Woch - Kollektivvertrag SAS

Astellungsdatum: 15.09.2019

Aufgaben: Ënnerstëtzung a Begleedung vu Familljen

So bewerben Sie sich:

D’Kandidature mat Liewenslaf, Foto, Kopie Diplom, an néideg Ënnerlage, kënne bis den 22. Juli 2019 u folgend Adressen geschéckt ginn:

Solidarité Jeunes a.s.b.l.
Direktioun, 123, rue Adolphe Fischer,
L-1521 Luxembourg

E-mail: contact@s-j.lu

Branchen: Vereine & Ehrenamtlich
Jobkategorien:
  • Erzieher
  • Soziale Dienste
  • Psychiatrie und Psychotherapie
Vertragsart: Unbefristet
Dauer: Vollzeit