Foyer de jour BUTZESCHLASS Senningerberg
2, rue des Romains,
L-2443 Senningerberg
Luxemburg
Tel: +352 34 05 47 -20
Fax: +352 34 05 47 -30

Le foyer de jour Butzeschlass est un foyer, géré par une ASBL, qui a signé une convention avec le Ministère de l’Education Nationale de l’Enfance et Jeunesse . Cette convention garantie la subvention nécessaire pour une bonne marche professionnelle.


Empfohlen

Réceptionniste (m/f) Educateur s ...

Crèches et Foyers de Jour ...

un éducateur gradué (m/f)

Inter-Actions

Éducateur(trice) gradué(e) ou di ...

Engelshaischen

2 Educateurs Diplômés (m/f)

Kannerhaus Wooltz Asbl

Educateurs (m/f)

Piwitsch asbl - Maison Rel ...

1 éducateur (m/f)

CIGL Esch

Un collaborateur SEPAS (m/f)

Fräi-ëffentlech Waldorfsch ...

Gestionnaire RH / Educateur dipl ...

Crèches et Foyers de Jour ...

Plusieurs Postes (m/f)

Kannerhaus Wooltz Asbl

Un Educateur diplômé (m/f)

Administration Communale d ...

1 ERZÉIER (m/w)

Foyer de jour BUTZESCHLASS um SENNINGERBIERG (conventionneiert mam Staat) sicht fir direkt:


1 ERZÉIER (m/w)
35h/Woch, CDI, fir bei Kanner vun 0 bis 4 Joer


Profil vum Erzéier:

• Berufflech Erfahrung am sozio-edukativen Beräich ass vu Virdeel
• Lëtzebuergesch, däitsch a franséisch fleissend schwätzen kennen
• Am Besëtz vun engem unerkannten Diplom sinn
• Sënn vu Verantwortung an vun Organisatioun hun
• Equipegeescht hun
• Flexibel an de Schaffzäite sinn
• Am Besetz vun emngem B-Führerschäin sinn

So bewerben Sie sich:

D’Kandidature mat CV, Erzéierdiplom, Liewenslaf, an Casier Judiciaire (Bulletin 4 an 5) sinn bis spéitstens den 11.12.2020 ze riichten un:


Foyer de Jour Butzeschlass
c/o Dos Santos Elisabete
2, rue des Romains

L-2443 Senningerberg

Branchen: Aus- & Weiterbildung
Jobkategorien:
  • Erzieher
Karrierelevel: Mit Erfahrung (nicht-Manager)
Vertragsart: Unbefristet
Dauer: 35 Stunden/Woche