Foyer de Jour BOTTERBLUMM
16, rue Nicolas Goedert
8133 Bridel
Luxemburg
Tel: 0

Empfohlen

Gestionnaire des Ressources Huma ...

Crèches La Colline aux enfants

1 Educateur diplomé (m/f)

Draachemailchen S.à R.L.

2 éducateurs diplômés (m/f)

Fräi-ëffentlech Waldorfsch ...

Educateur (m/f)

Crèche Le Paradis Des Enfants

Assistant social (m/f) (CDD remp ...

Lycée Privé Emile Metz

un salarié B (m/f)

Atert Lycée Réiden

Éducateur ou éducatrice diplômé( ...

Kannerbuerg Téinten

Educateurs (m/w) - REMPLACANTS ( ...

Crèche d’STUPPESLAND - Gar ...

Educateurs (m/f)

Kannerhaus Wooltz Asbl

Educateur/Educatrice

Maia sarl

1 éducateur(trice) diplômé(e)

De Foyer de Jour BOTTERBLUMM Sicht fir säi Grupp « Crèche » ( Kanner vun 2 Méint bis 2 Joer )


1 éducateur(trice) diplômé(e)


fir eng Dispens ,de Congé de Maternité an dono nach eventuell de Congé Parental vun 6 Méint ze ersetzen
40 Stonnen d’Woch CDD vum 2/01/ 2019 un


D’Kandidate musse lëtzebuergesch, däitsch a franséisch schwätze kënnen.

Eng éischt Selektioun gëtt op Basis vum Dossier gemaach

So bewerben Sie sich:

D’Kandidature mat Diplom, Liewenslaf a Foto solle bis spéitstens den 19/12/ 2018 geschëckt ginn un:

Freed um Liewen ASBL
Mme la Présidente Nicole Kuhn-Di Centa
12C, Rue de Luxembourg

L-7480 Tuntange

Branchen: Aus- & Weiterbildung
Jobkategorien:
  • Erzieher
Vertragsart: Befristet ( 6 Monate)
Dauer: Vollzeit